D

d1V - In actie voor Zuid-Afrika

Voor een gezond Zuid-Afrika!
van totaal € 2.500 (121%)

25% van de inwoners van Zuid-Afrika heeft te maken met HIV/aids. Daar willen wij graag iets aan doen! Wij gaan actie voeren voor Kothatsong, een organisatie die thuiszorg verleent in een van de townships van Pretoria.