GM Klas M2CTL Winters

In actie voor India
Afgesloten Je kunt niet meer doneren

Meer voedsel, schoolgaande kinderen en minder ziektes. Dat is wat lokale Indiase kerken* willen bereiken met hun landbouw- en gezondheidsproject voor arme boerenfamilies op het platteland in Noordoost-India. Zo willen ze bijdragen aan betere levensomstandigheden én in woord en daad Gods liefde laten zien! Goede inkomsten door landbouw zorgen ervoor dat kinderen naar school kunnen. Met een goed gevulde buik, gaan de leerprestaties ook nog eens omhoog! Voor dit mooie project komt onze klas dit jaar in actie tijdens de Maak Meer Marathon. Help je mee? Voor 20,- sponsor je al een landbouwtraining voor een groep boeren! 

Het project wordt door de lokale kerken uitgevoerd in samenwerking met inwoners uit de boerendorpen. Samen kijken ze wat er nodig is en hoe dat bereikt kan worden! Hiervoor worden de mensen in het dorp ook getraind. 

Meer voedsel
Een belangrijk doel van dit project is meer voedsel en inkomen. Om daarvoor te zorgen, krijgen de boerenfamilies trainingen. Bijvoorbeeld over hoe je goed groente en fruit kunt verbouwen en verkopen. 

Minder ziektes
Dit project draagt ook bij aan een betere gezondheid van de mensen: door toegang tot schoon drinkwater, meer toiletten en cursussen over persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en een goede levensstijl. Daarnaast regelt de kerk via dit project medicijnen en vaccinaties voor de dorpsbewoners. En niet onbelangrijk: deze dorpen liggen in een gebied waar vaak overstromingen en aardbevingen zijn. Hoe kun je je daarop voorbereiden? De kerk traint mensen hierin! 

Wil je ook bijdragen aan dit project? Steun de leerlingen bij hun zelfbedachte acties!

*Het gaat om kerken die horen bij de Reformed Presbyterian Church Noordoost-India: RPCNEI.