Gomarus Drachten in actie voor Verre Naasten

Zuid- Afrika is het land met de hoogste aidscijfers ter wereld. Armoede, gebrek aan gezonde voeding om aidsremmers in te nemen en ook schaamte als je eenmaal aids hebt, zijn belangrijke veroorzakers. Middenin deze nood biedt het christelijke aidscomité Khothatsong thuiszorg aan aidspatiënten. De leerlingen van Gomarus Drachten komen in actie voor dit mooie project in Zuid-Afrika. Help jij mij door deze leerlingen en daarmee dit project van Verre Naasten te steunen? 

Thuiszorg 
Khothatsong, ontstaan uit de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA), helpt jaarlijks meer dan 100 gezinnen in de township Soshanguve, ten noordwesten van Pretoria. De Khothatsong-medewerkers bezoeken dagelijks enkele gezinnen thuis. Het gaat daarbij om gezinnen met aidsslachtoffers of gezinnen waarbij één of beide ouders missen door aids. Zij geven adviezen, delen medicijnen en gezond voedsel uit en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleningsinstanties. Ook brengen ze troost door het Evangelie door te geven.
 
Aidspreventie 
Naast de thuiszorg, organiseert Khothatsong een supportgroep: wekelijks komen zo’n 20 aidspatiënten samen voor activiteiten en om ervaringen te delen. Ook geeft het comité voorlichting over aids en relaties, met Bijbelse principes als uitgangspunt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via jeugdkampen en workshops voor kerkleiders. Hiermee wil Khothatsong bijdragen aan aidspreventie onder jongeren en vooroordelen over de ziekte verminderen. 
 
Jeugdkamp
Veel mensen weten niet hoe je aids kunt voorkomen en weten weinig van de ziekte af. Khothatsong wil mensen hiervan bewust maken en richt zich daarbij speciaal op jongeren. Khothatsong probeert jaarlijks een ‘bewustwordingsweekend’ te organiseren voor jongeren, afkomstig uit de lokale gemeenten en nabije omgeving. Het inhoudelijke programma van de kampen concentreert zich op het onderwerp aids: hoe kun je – vanuit Bijbels perspectief – omgaan met iemand die aids heeft, hoe kun je aids voorkomen en welke keuzes maak je in je leven, met de Bijbel als richtlijn? Voor een aantal jongeren is het de eerste keer dat ze actief in aanraking komen met Gods liefde en genade en met de Bijbel. Het resultaat na het jeugdkamp is dat de jongeren meer kennis hebben over hiv/aids en hopelijk andere (betere) keuzes willen/zullen gaan maken.
 
Met hun liefdevolle en betrokken inzet delen de werkers en vrijwilligers hun geloof: in al hun doen en laten, laten ze Gods liefde zien. God gebruikt hen voor Zijn doel met de wereld.