Gomarus Drachten in actie voor Khothatsong

van totaal € 20.000 (80%)

Zuid- Afrika is het land met de hoogste aidscijfers ter wereld. Armoede, gebrek aan gezonde voeding om aidsremmers in te nemen en ook schaamte als je eenmaal aids hebt, zijn belangrijke veroorzakers. Middenin deze nood biedt het christelijke aidscomité Khothatsong thuiszorg aan aidspatiënten.

Thuiszorg 
Het comité, voortgekomen uit de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA), helpt jaarlijks meer dan 100 gezinnen in de township Soshanguve, ten noordwesten van Pretoria. De Khothatsong-medewerkers bezoeken dagelijks enkele gezinnen thuis. Het gaat daarbij om gezinnen met aidsslachtoffers of gezinnen waarbij één of beide ouders missen door aids. Zij geven adviezen, delen medicijnen en gezond voedsel uit en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverleningsinstanties. Ook brengen ze troost door het Evangelie door te geven.

Aidspreventie 
Naast de thuiszorg, organiseert Khothatsong een supportgroep: wekelijks komen zo’n 20 aidspatiënten samen voor activiteiten en om ervaringen te delen. Ook geeft het comité voorlichting over aids en relaties, met Bijbelse principes als uitgangspunt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via jeugdkampen en workshops voor kerkleiders. Hiermee wil Khothatsong bijdragen aan aidspreventie onder jongeren en vooroordelen over de ziekte verminderen.

Met hun liefdevolle en betrokken inzet delen de werkers en vrijwilligers hun geloof: in al hun doen en laten, laten ze Gods liefde zien. God gebruikt hen voor Zijn doel met de wereld!