Over Verre Naasten

Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk in binnen- en buitenland. Onze missie is: geloof delen wereldwijd!

Jouw kerk wil -als het goed is- mensen vertellen over Jezus. En dat is nodig, want twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Redder. Daarom ondersteunen wij, samen met jouw kerk, lokale kerken en organisaties in binnen- en buitenland die daar volop mee bezig zijn. Kerken en organisaties die het geloof willen delen, in woord en daad!

Doe mee, kom in actie en deel jouw geloof. En daarmee Jezus’ levensreddende boodschap! Zo groeit Gods wereldwijde kerk en doe je volop inspiratie op voor je eigen geloof.

Onze visie
God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de wereld te verlossen. Mission mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus’ opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.
 
Onze missie
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die Nederlandse kerken ondersteunt bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Dat doen we hoofdzakelijk door het faciliteren en stimuleren van relaties tussen kerken in Nederland en verwante kerken in het buitenland. Met als doel: het vieren en beleven van samen kerk-zijn, en elkaar inspireren, bemoedigen, aansporen en ondersteunen in het bekend maken van Gods reddingsplan wereldwijd.