M

Ik kom in actie voor India, help jij mee?

Martijn Kamphorst
van totaal € 50 (0%)

In India worden kinderen met een beperking gezien als vloek. Zij worden uit het zicht van de omgeving gehouden. Velen brengen hun, vaak korte leven, door in een donker kamertje in het huis van hun ouders. Het doel van het Anugrah-programma is om mensen met een handicap in staat te stellen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Greijdanus Zwolle komt, samen met Verre Naasten, in actie voor het Anugrah-programma in India.

Toen Robert Kumar een zoon met een beperking kreeg - Anugrah - kwam hij er achter dat er in India weinig geregeld is voor mensen met handicaps en beperkingen. Vaak worden zij uit schaamte 'achter de voordeur' verstopt. Ouders weten niet wat zij aanmoeten met hun beperkte kind. Sterker nog: in het hindoegeloof wordt zo'n kind al snel gezien als karma, een straf van de goden. Want je krijgt altijd wat je verdient, is de overtuiging van de meeste Indiër.

Robert wiltde zijn zoon Anugrah wél kansen bieden om zich te ontwikkelen en er volop bij te horen. Het leidde tot het Anugrah project, dat 'genade' betekent. En wat gebeuren er in dit centrum mooie dingen! Het Anugrah-centrum biedt ondersteuning voor iedereen met een beperking, waarbij zij op zoek zijn naar wat mensen wél kunnen. Het belangrijkste is dat zij als mens worden gezien en behandeld. Oner het Anugrah Project vallen intussen allerlei activiteiten: dagbesteding voor kinderen én volwassenen met een beperking of handicap (spelletjes, knutselen, speltherapie, creative activiteiten zoals haken en weven, houtbewerking en bakken). Ook heeft het centrum een vakschool en timmerwerkplaats waar allerlei hulpmiddelen worden gemaakt (rolstoelen, verrijdbare tafels om aan te eten, loopfietsen enz.) Ook is er een werkplaats waar protheses op maat worden gemaakt.

Sinds dit jaar biedt het Anugrah-centrum ook een opleiding aan voor mensen die willen werken met mensen met een beperking. De cursisten zijn mensen met een beperking, verzorgers/familieleden van een persoon met een handicap, en mannen en vrouwen die (willen) werken met mensen met een beperking. Het doel van de opleiding is om de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking te verbeteren in India. Om iedereen met een beperking ‘inclusief’ te benaderen, te denken in mogelijkheden en hen te zien als kind van God. Dankzij deze opleiding zijn er straks meer getrainde werknemers voor zorgorganisaties. Dat mensen met een beperking ook zélf de opleiding volgen, is een geweldige ontwikkeling in de richting van een samenleving waar iedereen mee kan en mag doen in India!

Vanaf woensdag 23 november komt onze klas in actie. Wij zullen de komende tijd geld ophalen voor het Anugrah-programma in India.

Help jij mee om de zorg voor mensen met een handicap in India te verbeteren? Doneer ook!