Ik kom in actie voor Verre Naasten

Damian Schriemer
Zuid-Afrika is een land met e hoogste AIDS-cijfers. De mensen daar hebben een gebrek aan medicijnen (bijvoorbeeld: AIDS-remmers) en ze leven in hele erge armoede (de meeste mensen) steun dit project en maak de wereld HIV/AIDS vrij. Maak de wereld AIDS vrij en maak alle mensen superblij. Dus steun onderzoek. Steun TegenGif