In actie voor Verre Naasten

Anne, emma en miryam in actie

( Lid van team: V1B )

ALS EERSTE: BEDANKT VOOR JE DONATIE!!   Onze insta: actie.oeganda

geef een bijdrage aan betere levensomstandigheden én in woord en daad Gods liefde laten zien, dat is wat de kerken van de Presbyterian Church (PCU) in Oeganda doen!

Hiervoor komen wij in actie! Help je mee?

De kerk in Oeganda groeit. Zo ook de kerken van de PCU.

De PCU is een partner van Verre Naasten dat verspreid zit door het hele land. De groei van de kerken zorgen voor nieuwe uitdagingen en vragen ook om goede opleiding van dominees, kerkelijk werkers en evangelisten. Daarom heeft de PCU een eigen theologische school waar predikanten en kerkelijk werkers worden opgeleid en toegerust. Ook is er een mobiele Bijbelschool, waar kerkleiders en evangelisten in heel Oeganda trainingen en cursussen kunnen volgen over allerlei thema’s. Kinderen, jongeren- en vrouwenwerk

PCU besteedt ook veel aandacht aan de activiteiten van kinderen, jongeren en vrouwen. Zo wordt er voor kinderen materiaal ontwikkeld dat jeugdleiders kunnen gebruiken in de zondagsschool, en worden er bijbelstudiegroepen voor jongeren georganiseerd. Maar vrouwen worden ook aangemoedigd om samen te komen: Bijbelstudie en zogenaamde "life skills training" waar ze leren over hygiëne, voeding, creativiteit, gezin en geldbeheer. Vrouwen leren bijvoorbeeld kippen te houden en eieren te verkopen, of leren kleding maken en beginnen met hun eigen naaiateliers. Hierdoor kunnen vrouwen hun eigen geld verdienen en hun gezin onderhouden.

Wil je ook bijdragen aan dit project? Steun dit project door een gift te doen. Namens Verre Naasten bedanken we je voor jouw steun!

Emma, Anne en Miryam